Categorie op Verenigingsnieuws Archief

Jaarvergadering 2021 op 15 juni 2022

Jaarvergadering 2021

Op woensdag 15 juni a.s. houdt Strijdbaar Angeren haar jaarvergadering. De vergadering is in ons dorpshuis en start om 20.00 uur.

In deze vergadering praten wij de leden bij over de onderwerpen, die het afgelopen jaar de aandacht hebben gehad. In de vorm van een presentatie zal voorzitter a.i. Rob Harmsen een toelichting geven op onderwerpen zoals de woningbouw in Angeren, A15, windturbines bij de Angerense Steenfabriek  en de ontwikkelingen t.a.v. de Angerensche -en Doornenburgse buitenpolder.

Uiteraard legt penningmeester Peter Tijssen verantwoording af over de financiën.

Aftreden en herkiesbaar is Rob Harmsen.

Daarnaast zal een woordvoerder van de werkgroep “Angeren Aantrekkelijk” een toelichting geven op de door hen ingediende en door de gemeenteraad omarmde plannen om Angeren groener en daardoor aantrekkelijke te maken.

Het lijkt ons als bestuur zeker de moeite waard om hiervan op de hoogte te zijn.

Wij zien u graag op 15 juni a.s.

In onderstaande links vindt u het verslag van jaarvergadering van 2020 en de agenda van deze vergadering

Het bestuur van Strijdbaar Angeren

https://strijdbaarangeren.nl/notulen-jaarvergadering-2020-2/

https://strijdbaarangeren.nl/agenda-jaarvergadering-2021/

Afsluiting toegangswegen Rijndijk

In 2016 wilde de Gemeente Lingewaard in bepaalde toegangswegen in Angeren naar de Rijndijk afsluiten.
Zowel Strijdbaar Angeren en de bewoners van de Paddepoel hebben door middel van brieven hun bezwaren aan de Gemeente kenbaar gemaakt.
Uiteindelijk zijn de afsluitingen niet doorgegaan. Via onderstaande links zijn de brieven in te zien.

https://strijdbaarangeren.nl/brief-naar-bw-inzake-verkeer-op-dijkwegen-30-april-2016/

https://strijdbaarangeren.nl/verkeer-op-dijkwegen_paddepoel/

 

Vergaderstukken Jaarvergadering Strijdbaar Angeren over het jaar 2013

Vergaderstukken jaarvergadering Strijdbaar Angeren over het jaar 2013

Op dinsdag 1 april 2014 vindt om 20.00 uur de jaarvergadering van Strijdbaar Angeren in
het Dorpshuis in Angeren plaats.
Het bestuur rekent op zoveel mogelijk deelnemers.

De vergaderstukken voor deze vergadering vindt u door op onderstaande links te klikken.

www.strijdbaarangeren.nl/files/Notulen jaarvergadering 2012.pdf

www.strijdbaarangeren.nl/files/Uitnodiging jaarvergadering 2013.pdf

www.strijdbaarangeren.nl/files/Financieel overzicht Strijdbaar Angeren over 2012 en 2013.pdf 


Informatiebijeenkomst gemeenteraadsverkiezingen

Strijdbaar Angeren roept de inwoners van Angeren op aanwezig te zijn bij de door de gemeente Lingewaard georganiseerde informatiebijeenkomst betreffende de komende gemeenteraadsverkiezingen. De bijeenkomst wordt gehouden op 18 februari a.s. om 19.30 uur in het dorpshuis in Angeren.   Het bestuur van Strijdbaar Angeren adviseert u om zich goed te laten informeren zodat u weet hoe de leefbaarheid in Angeren voor de toekomst eruit zal zien!

Meer informatie leest u in onderstaande uitnodiging.

www.strijdbaarangeren.nl/files/info%20bijeenkomst%20gem%20Lingewaard%20in%20Bazuin%20febr%202014.pdf

———————————————————————————————————————————–

Presentatie jaarvergadering 27 november 2012

Presentatie jaarvergadering 27 november 2012

Onlangs hield Strijdbaar Angeren haar jaarvergadering. U kunt hieronder de 
presentatie van deze jaarvergadering vinden. 

www.strijdbaarangeren.nl/files/presentatie%20jaarvergadering%202012%2011%2027.ppt

———————————————————————————————————————————————-

Jaarvergadering 27 november 2012

Jaarvergadering Stijdbaar Angeren

Als bestuur van Strijdbaar Angeren willen wij u uitnodigen voor de
vijfde jaarvergadering van onze stichting/vereniging.
De jaarvergadering wordt gehouden op:
Dinsdag 27 november a.s. om 20.30 uur in het Dorpshuis. 
Hieronder kunt u de stukken lezen (klik op lees meer).


Angeren,  november 2012    
Betreft:   Uitnodiging jaarvergadering 2012      

Geachte inwoners van Angeren,   Als bestuur van Strijdbaar Angeren willen wij u uitnodigen voor de vijfde jaarvergadering van onze stichting/vereniging.
De jaarvergadering wordt gehouden op: Dinsdag 27 november a.s. om 20.30 uur in het Dorpshuis.  

De agenda:
1.   Opening.
2.   Mededelingen / vaststelling van de agenda.
3.   Notulen jaarvergadering 2011.
4.   Jaarverslag in de vorm van een presentatie.  Overzicht van ondernomen activiteiten en de stand van zaken bij de verschillende  aandachtsgebieden.
5.   Verslag van de penningmeester.
6.   Verslag van de kascontrolecommissie.
7.   Benoeming van de nieuwe kascontrolecommissie.
8.   Organisatie Strijdbaar Angeren in 2013
9.   Bestuursverkiezing . Aftredend en herkiesbaar: Harrie Arends Bestuur stelt voor om Esther Molthoff en Arno van Staalduine te benoemen als bestuurslid
10. Rondvraag.
11. Sluiting.

De notulen staan hieronder vermeld en zullen tevens worden verstrekt voorafgaand aan de vergadering.

Bestuur Strijdbaar Angeren

Notulen van de vierde jaarvergadering 23 november 2011
Aanwezig:     
De bestuursleden: Gerard Rasing, Peter Tijssen , Harrie Arends, Rob Harmsen (verslag), de werkgroepleden: Wim Brandts, Gerard Bouwman, Geert Tijssen en Hennie Helsen en daarnaast 9 leden.
Afwezig:        

1.   Opening
Gerard Rasing opent de vergadering en heet een ieder van harte welkom op deze vierde jaarvergadering.  

2.  Mededelingen/vaststelling van de agenda.
Er zijn geen mededelingen en geen wijzigingsvoorstellen voor de agenda.

3.   Notulen jaarvergadering 24 november 2010.
Er zijn vanuit de vergadering geen aan- of opmerkingen. De notulen worden vastgesteld onder dankzegging aan de secretaris.

4.   Organisatie strijdbaar Angeren in 2011.
Dit punt is toegelicht in de presentatie onder punt 8 van de agenda  

5.   Verslag van de penningmeester.
Penningmeester brengt verslag uit. Hij stelt vast dat een structurele contributie van circa € 900,00 per jaar voldoende is om als bestuur van Strijdbaar Angeren in financiële zin te laten functioneren. Vanuit de vergadering zijn er geen vragen.  

6.   Verslag kascontrolecommissie.
Er is een verschil tussen de contributie circa € 900,00 en het aantal leden (circa 1200). Dit heeft van doen met nog te innen conributie. Van alle uitgave zijn belegstukken aanwezig. Uitgaven zijn gedaan in het belang van Strijdbaar Angeren. De commissie stelt voor om decharge te verlenen. De vergadering verleent decharge.  

7.   Verkiezing kascontrole.
Geert Tijssen is aftredend. Hennie Helsen wordt benoemd. Hennie zal samen met Gerard Bouwman volgend jaar de boeken controleren.  

8.  Jaarverslag middels presentatie van Gerard Rasing.
N.a.v. van de presentatie (zie bijlage, die wordt geplaatst op de site van Strijdbaar Angeren) worden de onderstaande items besproken. ·         Platform Angeren. Er zijn een aantal voorbeelden waarbij wij constateren dat het zinvol zou zijn dat Angeren een platform heeft. Echter Strijdbaar Angeren heeft besloten zich i.v.m. de omvang van het bestuur te beperken tot de 4 eerder gestelde  prioriteiten. In een gesprek met Wethouder Telder zal worden besproken in hoeverre een werkgroep onder Strijdbaar Angeren als platform kan functioneren. Feit blijft dan nog steeds dat er vanuit Angeren vrijwilligers moeten komen om de werkgroep te bemensen. Op een vraag uit de vergadering wordt door het bestuur herbevestigd dat woningbouw in Angeren (met name op de poel) nog steeds prioriteit 1 een heeft. ·        
Gerard Bouwman ziet de naam van de werkgroep “huissense waarden” graag omgedoopt naar “Angerense buitenpolder”. De secretaris zal dit verdere doorvoeren.    

9.   Bestuursverkiezing.
Aftreden en herkiesbaar zijn Gerard Rasing en Peter Tijssen. Zij worden beide door de vergadering weer (her)benoemd.  

10. Rondvraag
Wim Brandts attendeert het bestuur op de eventuele mogelijkheid om geld dat vrijkomt bij een eventuele verplaatsing van de boerenhoek bij de aanleg van de A15 aan te wenden voor financiering van woningbouw.
Ben Maasman vraagt naar de visie van het bestuur op de wijziging van het bestemmingsplan voor Angeren. Het bestuur geeft aan daar geen inhoudelijke visie op te hebben, omdat het niet tot de prioriteiten hoort. Dat neemt overigens niet weg dat bestuurslid Harrie Arends vanuit zijn verantwoordelijkheid als raadslid hier naar heeft gekeken en heeft geconstateerd dat een verdere inhoudelijke behandeling binnen Strijdbaar Angeren niet echt noodzakelijk was.
Hennie Helsen geeft het bestuur in overweging om de contributie inning anders te doen. Het bestuur neemt deze overweging mee.  
11. Sluiting
De voorzitter sluit onder dankzegging voor de inbreng van de aanwezig de vergadering en nodigt iedereen uit na de vergadering aan de bar nog één consumptie te nuttigen op kosten van Strijdbaar Angeren.

Door de site te te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten