Strijdbaar Angeren heeft het beleid en de strategische uitgangspunten vooral gebaseerd op de Ontwikkelingsvisie Angeren, die in 2003 namens Leefbaar Angeren is opgesteld. Op basis van deze uitgangspunten heeft Strijdbaar Angeren in 2013 het Dorpsplan Angeren geschreven. Beide documenten zijn hier onder te downloaden.

Click hier om de Ontwikkelingsvisie Angeren 2003 te downloaden.

Click hier om het Dorpsplan Angeren 2013 te downloaden.

 

Ten behoeve van ledenvergaderingen en andere bijeenkomsten zijn de benodigde documenten hier onder te downloaden.

Op dit moment zijn er geen documenten beschikbaar.

Strijdbaar Angeren bestaat om de stem van de Angerse bevolking te laten klinken en zo haar belangen te behartigen!