Jaarvergadering 27 november 2012

Jaarvergadering 27 november 2012

Jaarvergadering Stijdbaar Angeren

Als bestuur van Strijdbaar Angeren willen wij u uitnodigen voor de
vijfde jaarvergadering van onze stichting/vereniging.
De jaarvergadering wordt gehouden op:
Dinsdag 27 november a.s. om 20.30 uur in het Dorpshuis. 
Hieronder kunt u de stukken lezen (klik op lees meer).


Angeren,  november 2012    
Betreft:   Uitnodiging jaarvergadering 2012      

Geachte inwoners van Angeren,   Als bestuur van Strijdbaar Angeren willen wij u uitnodigen voor de vijfde jaarvergadering van onze stichting/vereniging.
De jaarvergadering wordt gehouden op: Dinsdag 27 november a.s. om 20.30 uur in het Dorpshuis.  

De agenda:
1.   Opening.
2.   Mededelingen / vaststelling van de agenda.
3.   Notulen jaarvergadering 2011.
4.   Jaarverslag in de vorm van een presentatie.  Overzicht van ondernomen activiteiten en de stand van zaken bij de verschillende  aandachtsgebieden.
5.   Verslag van de penningmeester.
6.   Verslag van de kascontrolecommissie.
7.   Benoeming van de nieuwe kascontrolecommissie.
8.   Organisatie Strijdbaar Angeren in 2013
9.   Bestuursverkiezing . Aftredend en herkiesbaar: Harrie Arends Bestuur stelt voor om Esther Molthoff en Arno van Staalduine te benoemen als bestuurslid
10. Rondvraag.
11. Sluiting.

De notulen staan hieronder vermeld en zullen tevens worden verstrekt voorafgaand aan de vergadering.

Bestuur Strijdbaar Angeren

Notulen van de vierde jaarvergadering 23 november 2011
Aanwezig:     
De bestuursleden: Gerard Rasing, Peter Tijssen , Harrie Arends, Rob Harmsen (verslag), de werkgroepleden: Wim Brandts, Gerard Bouwman, Geert Tijssen en Hennie Helsen en daarnaast 9 leden.
Afwezig:        

1.   Opening
Gerard Rasing opent de vergadering en heet een ieder van harte welkom op deze vierde jaarvergadering.  

2.  Mededelingen/vaststelling van de agenda.
Er zijn geen mededelingen en geen wijzigingsvoorstellen voor de agenda.

3.   Notulen jaarvergadering 24 november 2010.
Er zijn vanuit de vergadering geen aan- of opmerkingen. De notulen worden vastgesteld onder dankzegging aan de secretaris.

4.   Organisatie strijdbaar Angeren in 2011.
Dit punt is toegelicht in de presentatie onder punt 8 van de agenda  

5.   Verslag van de penningmeester.
Penningmeester brengt verslag uit. Hij stelt vast dat een structurele contributie van circa € 900,00 per jaar voldoende is om als bestuur van Strijdbaar Angeren in financiële zin te laten functioneren. Vanuit de vergadering zijn er geen vragen.  

6.   Verslag kascontrolecommissie.
Er is een verschil tussen de contributie circa € 900,00 en het aantal leden (circa 1200). Dit heeft van doen met nog te innen conributie. Van alle uitgave zijn belegstukken aanwezig. Uitgaven zijn gedaan in het belang van Strijdbaar Angeren. De commissie stelt voor om decharge te verlenen. De vergadering verleent decharge.  

7.   Verkiezing kascontrole.
Geert Tijssen is aftredend. Hennie Helsen wordt benoemd. Hennie zal samen met Gerard Bouwman volgend jaar de boeken controleren.  

8.  Jaarverslag middels presentatie van Gerard Rasing.
N.a.v. van de presentatie (zie bijlage, die wordt geplaatst op de site van Strijdbaar Angeren) worden de onderstaande items besproken. ·         Platform Angeren. Er zijn een aantal voorbeelden waarbij wij constateren dat het zinvol zou zijn dat Angeren een platform heeft. Echter Strijdbaar Angeren heeft besloten zich i.v.m. de omvang van het bestuur te beperken tot de 4 eerder gestelde  prioriteiten. In een gesprek met Wethouder Telder zal worden besproken in hoeverre een werkgroep onder Strijdbaar Angeren als platform kan functioneren. Feit blijft dan nog steeds dat er vanuit Angeren vrijwilligers moeten komen om de werkgroep te bemensen. Op een vraag uit de vergadering wordt door het bestuur herbevestigd dat woningbouw in Angeren (met name op de poel) nog steeds prioriteit 1 een heeft. ·        
Gerard Bouwman ziet de naam van de werkgroep “huissense waarden” graag omgedoopt naar “Angerense buitenpolder”. De secretaris zal dit verdere doorvoeren.    

9.   Bestuursverkiezing.
Aftreden en herkiesbaar zijn Gerard Rasing en Peter Tijssen. Zij worden beide door de vergadering weer (her)benoemd.  

10. Rondvraag
Wim Brandts attendeert het bestuur op de eventuele mogelijkheid om geld dat vrijkomt bij een eventuele verplaatsing van de boerenhoek bij de aanleg van de A15 aan te wenden voor financiering van woningbouw.
Ben Maasman vraagt naar de visie van het bestuur op de wijziging van het bestemmingsplan voor Angeren. Het bestuur geeft aan daar geen inhoudelijke visie op te hebben, omdat het niet tot de prioriteiten hoort. Dat neemt overigens niet weg dat bestuurslid Harrie Arends vanuit zijn verantwoordelijkheid als raadslid hier naar heeft gekeken en heeft geconstateerd dat een verdere inhoudelijke behandeling binnen Strijdbaar Angeren niet echt noodzakelijk was.
Hennie Helsen geeft het bestuur in overweging om de contributie inning anders te doen. Het bestuur neemt deze overweging mee.  
11. Sluiting
De voorzitter sluit onder dankzegging voor de inbreng van de aanwezig de vergadering en nodigt iedereen uit na de vergadering aan de bar nog één consumptie te nuttigen op kosten van Strijdbaar Angeren.

beheerder

Geef een reactie

Door de site te te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten