Dit zijn onze bestuursleden:

Naam Functie E-mail Telefoon
Gerard Rasing  Voorzitter  g.rasing8@upcmail.nl  026-3250500
Rob Harmsen  Secretaris  robharmsen@solcon.nl  026-3256452
Peter Tijssen  Penningmeester  ptijssen@xs4all.nl  026-3254695

In 2007 werden stichting en vereniging Strijdbaar Angeren opgericht.
Oorspronkelijk ontstaan vanuit onvrede van de Angerense bevolking over de lage prioriteit die de gemeente geeft aan de ontwikkelingen in Angeren zoals benoemd in de structuurvisie van 2003. Inmiddels is Strijdbaar Angeren overgegaan naar een volgende fase waarin per project wordt bepaald wat de strategie is.

Strijdbaar Angeren bestaat om de stem van Angerenaren te laten klinken en om gezamenlijke belangen te behartigen!
Naast het bestuur zijn een aantal werkgroepen actief.
Voor ons staan de volgende aandachtsgebieden centraal:
  • Focus op de lopende projecten
  • A15
  • Woningbouw
  • Evenemententerrein
  • Huissensche waarden
  • Onderhouden en actualiseren website ( attractiviteit )
  • Realisatie structurele gesprekspartner gemeente
  • Relatie onderhouden met de politieke partijen
  • Bezoeken van Politieke avonden / raadsvergaderingen